Na czym polega immunoterapia?

Wiele osób na pewno słyszało pojęcie immunoterapii. Jest to prosta, a zarazem genialna metoda, polegająca na tym, że pacjent używa sił obronnych organizmu do walki z różnymi schorzeniami. Mając to na uwadze, naukowcy opracowali kilkadziesiąt lat temu pierwsze metody terapeutyczne, aby aktywować układ odpornościowy jako najsilniejszy pomocnik w walce z rakiem. Szczególnie w ostatnich latach poczyniono znaczne postępy.

Co to jest immunoterapia?

Immunoterapia jest to sztuczna modulacja, czyli pobudzenie, obniżenie lub odbudowanie odporności organizmu, aby wyleczyć daną dolegliwość. Można wyróżnić immunoterapię swoistą lub niespecyficzną. W pierwszym przypadku chodzi o terapię ściśle ukierunkowaną na konkretny rodzaj komórek, które mają zostać zwalczone. Immunoterapia nieswoista polega na stymulacji organizmu, aby lepiej funkcjonował.

Immunoterapia alergenna

Immunoterapia alergenowa, zwana także immunoterapią specyficzną, szczepieniem przeciwalergicznym lub odczulaniem, może być stosowana w leczeniu niektórych alergii. Najczęściej jest to alergia typu natychmiastowego. Należą do niej na przykład katar sienny spowodowany pyłkiem lub roztoczami, a także alergie na toksyny owadów. Odczulanie powoduje, że układ odpornościowy stopniowo przyzwyczaja się do wyzwalacza alergii. Leczenie ma na celu złagodzenie objawów alergii oraz zmniejszenie ryzyka jej rozprzestrzenienia się, np. pojawienia się astmy lub nowych alergii.

wstrząs analikatyczny u dziecka
wstrząs analikatyczny u dziecka

Kiedy można zastosować immunoterapię alergenową i jak ona działa?

Immunoterapia alergenowa jest stosowana głównie w przypadku kataru siennego wywołanego przez pyłki, grzyby lub roztocza domowe oraz alergii na toksyny owadów. Odczulanie powoduje różne zmiany w układzie odpornościowym. Podane alergeny terapeutyczne kierują układ odpornościowy w kierunku „tolerancji”. Aktywują komórki odpornościowe, które tłumią reakcje obronne. Między innymi organizm wzmaga wytwarzanie przeciwciał klasy G, w skrócie IgG. Mogą one neutralizować obce alergeny, uniemożliwiając im wywołanie reakcji zapalnej. W ten sposób komórki zapalne uspokajają się i uwalniają mniej substancji przekaźnikowych. W konsekwencji zmniejszają się objawy alergiczne, zmniejsza się też zapotrzebowanie na leki.

Zobacz także: Lekarz alergolog dziecięcy.

Immunoterapia nowotworowa

Immunoterapia (również immunonkologia) jest terapią, która wykorzystuje własny układ odpornościowy do walki z rakiem. Immunoterapia może wzmocnić lub zmienić funkcjonowanie układu odpornościowego w taki sposób, aby mógł on wykrywać i atakować komórki nowotworowe. Immunoterapia może skłonić układ odpornościowy do wykrywania i atakowania pewnych komórek nowotworowych, a także wzmocnić komórki odpornościowe, aby pomóc im w wyeliminowaniu raka. To także sposób, aby dostarczyć organizmowi dodatkowych składników dla wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej.

Jak przebiega immunoterapia nowotworowa?

Immunoterapia nowotworowa jest dostępna w różnych formach, w tym ukierunkowanych przeciwciał, takich jak inhibitory punktu kontrolnego, szczepionki przeciwnowotworowe, transfer komórek adopcyjnych, wirusy nowotworowe, cytokiny i adiuwanty. Jest też formą bioterapii, ponieważ wykorzystuje materiały z żywych organizmów do zwalczania chorób. Niektóre terapie wykorzystują technologię genetyczną w celu poprawy zdolności komórek odpornościowych do walki z rakiem i wówczas nazywa się je terapiami genowymi. Wiele terapii immunonkologicznych w celu zapobiegania, kontroli lub leczenia różnych rodzajów nowotworów można również stosować w połączeniu z zabiegami chirurgicznymi, chemioterapią, radioterapią lub ukierunkowanymi terapiami w celu zwiększenia ich skuteczności.

Jak działa immunoterapia?

Ludzki układ odpornościowy automatycznie wykrywa i zwalcza chore komórki. Jeśli chodzi o komórki nowotworowe, to jest to trudna i dość skomplikowana walka. Dzieje się tak, ponieważ rak powstaje wówczas, gdy normalne, zdrowe komórki ulegają zmianie i zaczynają rosnąć w niekontrolowany sposób. Ponieważ komórki nowotworowe powstają ze zdrowych komórek, nie zawsze są one rozpoznawane przez układ odpornościowy jako obce. Czasami układ odpornościowy rozpoznaje komórki nowotworowe, ale reakcja immunologiczna może nie być wystarczająco silna, aby zniszczyć raka. Nawet same komórki nowotworowe mogą wydzielać substancje, które uniemożliwiają układowi odpornościowemu ich odnalezienie i atakowanie.

Czy immunoterapia nowotworowa jest skuteczna?

Immunologia może działać, jeśli inne metody leczenia nie przynoszą rezultatów. Niektóre nowotwory, np. rak skóry nie reagują dobrze na radioterapię lub chemioterapię, ale zaczynają zanikać po leczeniu immunologicznym. Inne terapie, takie jak klasyczna chemioterapia, mogą być skuteczniejsze, jeśli stosuje się również immunoterapię. Powoduje ona mniej skutków ubocznych niż inne metody leczenia. Dzieje się tak dlatego, że atakuje tylko system obronny organizmu, a nie wszystkie komórki w ciele. Prawdopodobieństwo nawrotu raka jest mniejsze. Jeśli zastosowano immunoterapię, układ odpornościowy uczy się walczyć z komórkami nowotworowymi i zapobiega ich nawrotowi.

Leave a reply