Jak odżywiać dziecko?

Żywienie jest elementem na który z reguły nie zwracamy znaczącej uwagi. Istnieje błędne przekonanie, że jest ono po to, aby zaspokoić głód przy jednoczesnym przynoszeniu przyjemności z odczuwania różnych smaków. W rzeczywistości jednak to, jak wygląda styl żywienia już od pierwszych lat życia dziecka, wpływa na jego zdrowie w dalszych etapach.
Najlepszym pokarmem dla noworodka jest oczywiście mleko matki. Powinno ono stanowić podstawę diety do 6 miesiąca życia, kiedy wprowadzane zostają pierwsze pokarmy stałe.
Rozszerzenie diety niemowlaka przebiega w oparciu o schemat, zgodnie z którym powinna postępować matka. Dzięki wprowadzonej w odpowiednim czasie próbie glutenowej i stopniowemu zwiększaniu wachlarza produktów, zapewniamy dziecku nie tylko prawidłowy rozwój, ale także zmniejszamy ryzyko wystąpienia alergii.

Read more