Czym zajmuje się rynolog i rynologia?

Początków rynologii w Polsce szukać należy około sto lat temu. Pierwszą książkę medyczną na temat rynologii wydano w naszym kraju już w 1936 roku. Rynologia nie jest jednak ciągle popularną specjalizacją medyczną. Jest to część większej gałęzi medycyny, jaką jest otolaryngologia. Otolaryngologia znana jest również pod zamienną nazwą jako otorynolaryngologia. Czym zajmuje się rynolog? Czym różni się otolaryngologia od rynologii? W tym artykule rozwiejemy wszystkie wątpliwości na ten temat. Wyjaśnimy również wszystkie trudne pojęcia. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Jaka jest różnica pomiędzy otolaryngologią a rynologią?

Jak już napisaliśmy we wstępie, rynologia jest częścią otolaryngologii. Dlatego w pierwszej kolejności należy wyjaśnić definicję otolaryngologii. Otolaryngologia to nazwa dziedziny medycyny. Zajmuje się ona głównie chorobami gardła, nosa, krtani oraz ucha. Nazwa otolaryngologii wzięła się od greckich słów oznaczających wymienione wyżej części szyi oraz głowy. W obrębie zainteresowań otolaryngologii znajdują się również choroby szczęki, języka i gruczołów ślinowych. Zakres diagnostyki w otolaryngologii jest bardzo szeroki. Dlatego wyodrębniono z tej dziedziny szereg specjalizacji zajmujących się poszczególnymi częściami głowy. Jedną z tych specjalności jest rynologia.

Kim jest rynolog?

Czym zajmuje się rynologia? Jest to specjalizacja otolaryngologii. Zajmuje się ona wyłącznie schorzeniami nosa oraz zatok przynosowych. W kompetencjach każdego rynologa leży diagnoza i leczenie tych części głowy. Szczególnie ważna jest tutaj diagnostyka zatok przynosowych. Czym są zatoki przynosowe? Są to przestrzenie w kości twarzoczaszki. Wyróżniamy zatoki czołowe, klinowe, szczękowe, łzowe oraz komórki sitowe. Zatoki mają bezpośrednie połączenie z układem oddechowym. Zaczynają rozwijać się już w życiu płodowym.

Jaki wpływ na zdrowie mają zatoki przynosowe?

Wpływ zatok przynosowych na zdrowie człowieka nie został jeszcze w pełni wyjaśniony. Zatoki pełnią jednak bardzo ważną rolę w organizmie człowieka. Są to narządy, które chronią mózgoczaszkę przed urazami. Zapewniają również termoizolację oraz ogrzewanie mózgoczaszki oraz oczodołów. Zatoki przynosowe filtrują wdychane powietrze do organizmu. Pełnią również funkcję fonetyczną. Zapewniają odpowiedni rezonans ucha przed przewodzeniem głosu przez tkankę kostną. Prawidłowe funkcjonowanie zatok przynosowych jest szczególnie istotne dla zdrowia człowieka. Zapewnienie tego prawidłowego funkcjonowania jest częścią obowiązków rynologii.

Jak skorygować skrzywienie przegrody nosowej?

Na prawidłowe funkcjonowanie nosa i zatok ważny wpływ ma przegroda nosowa. Przegroda nosowa stanowi swoiste rusztowanie dla miękkich tkanek nosa. Przegroda zbudowana w prawidłowy sposób powinna dzielić nos na dwie jednakowe części. Skrzywienie przegrody nosowej jest przypadłością, która zaburza ten podział. Skrzywienie takie wpływa mocno na drożność nosa i prawidłowy obieg powietrza w zatokach i układzie oddechowym. Skrzywienie przegrody może powstać wskutek mechanicznego uszkodzenia. Najczęściej jest jednak nabyte od urodzenia. Jest to też jeden z defektów, którym zajmuje się rynologia. Rynolodzy usuwają skrzywienie przegrody nosowej za pomocą zabiegu chirurgicznego. Operacja przegrody nosa potrafi w znacznym stopniu poprawić jakość oddychania i komfort życia.

Jak leczyć polipy nosowe?

Rynologia zajmuje się również leczeniem i usuwaniem polipów nosowych. Czym charakteryzują się i jak wyglądają polipy nosowe? Są to rozrosty błony śluzowej nosa. Mają one charakter nienowotworowy. Mogą również wpływać na jakość oddychania i prawidłowy obieg powietrza w układzie oddechowym. Polipy to najczęstsza przyczyna zaburzeń oddychania. Może również wpływać na zaburzenia węchu. Występowanie polipów nosowych jest częstą przyczyną bólów głowy i nocnych bezdechów. Rynologia walczy z polipami nosowymi na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest leczenie farmakologiczne. Jest to sposób najczęściej stosowany we wczesnym stadium rozwoju schorzenia. Wraz z rozrostem polipa pojawia się jednocześnie konieczność przeprowadzenia leczenia chirurgicznego.

Jak zdiagnozować zmiany nowotworowe w nosie?

Polip w nosie to schorzenie, które nie ma cech nowotworu. Niestety nos również jest narażony na zmiany nowotworowe. Jest to kolejny przedmiot działania rynologii. Do najczęściej występujących zmian nowotworowych powiązanych z nosem możemy zaliczyć naczyniaki, brodawczaki oraz kostniaki. Są to guzy, które mogą pojawić się w zatokach nosowych oraz w jamie nosowej. Ważna jest ich wczesne zdiagnozowanie. Dzięki temu będzie można je stosunkowo łatwo usunąć. Usuwanie guzów nowotworowych w nosie i zatokach nosowych przeprowadzane jest również za pomocą zabiegu chirurgicznego.

Podsumowanie

Podsumowując, do kondycji naszego nosa zazwyczaj nie przywiązujemy należytej wagi. Jest to podejście błędne. Schorzenia występujące w nosie i zatokach nosowych mogą być często przyczyną groźnych schorzeń i chorób. W przypadku ewentualnych wątpliwości związanych z oddychaniem należy natychmiast skontaktować się z rynologiem. Zlekceważenie narastających trudności w oddychaniu czy też prawidłowym wysypianiu się może mieć tragiczne konsekwencje.

Leave a reply