Zapalenie ślinianek u dziecka – wszystko, co warto wiedzieć

Zapalenie ślinianek u dzieci może być spowodowane infekcją wirusową bądź bakteryjną oraz mieć przebieg ostry lub przewlekły. Niestety jest to dość bolesna przypadłość. Warto więc znać jej objawy, przyczyny i możliwości leczenia, aby móc szybko podjąć odpowiednie działania.

Zapalenie ślinianek u dzieci – przyczyny

Zapalenie ślinianek u dziecka jest spowodowane zakażeniem bateryjnym lub wirusowym, które może przybrać formę ostrą bądź przewlekłą. Do najczęściej pojawiających się stanów zapalnych gruczołów ślinowych jest zapalenie ślinianki przyusznej u dziecka oraz podżuchwowej.

W przypadku zakażenia bakteryjnego przyczyną rozwoju stanu zapalnego gruczołu ślinowego jest mieszana flora bakteryjna jamy ustnej. Rzadziej mają miejsce swoiste stany zapalne wywołane przez określone mikrobiomy – np. promienica, gruźlica lub choroba kociego pazura. Ponadto do bakteryjnego zakażenia ślinianek może dojść w wyniku kamicy ślinianek, ponieważ zastój śliny sprzyja namnażaniu się bakterii, co z kolei pobudza układ immunologiczny dziecka do reakcji obronnych.

Natomiast jeśli chodzi o wirusowe zapalenie ślinianek, to najczęściej mamy do czynienia ze świnką (nagminnym zapaleniem przyusznic) . Niemniej jednak przyczyną zapalenia może być również wirus grypy bądź wirus cytomegalii.

Rodzaje zapalenia ślinianek u dzieci

Stany zapalne gruczołów ślinowych u dzieci dzieli się na:

 • pierwotne – mające swój początek w śliniankach;
 • wtórne – pojawiające się w wyniku innych chorób.

Ponadto zapalenie ślinianek może mieć różną dynamikę rozwoju. W związku z czym wyróżnia się:

 • ostre stany zapalne – wyróżniające się nagłym rozwojem i dużym nasileniem dolegliwości;
 • przewlekłe stany zapalne – będące zwykle następstwem nieleczonych stanów ostrych, cechujące się nieco łagodniejszym nasileniem dolegliwości, które mogą się zaostrzać wraz z pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka.

U dzieci bardzo często mamy do czynienia z przewlekłym stanem zapalnym ślinianek i nie do końca jest jasne, co może go powodować. Wskazuje się tutaj na:

 • predyspozycje genetyczne;
 • wady wrodzone przewodów;
 • niedobór IgA (pierwotny niedobór odporności);
 • reakcje immunologiczne.

Warto dodać, że zapalenie ślinianek przyusznych jest zwykle spowodowane niewydolnością przewodu wyprowadzającego lub zastojem wydzieliny w przewodach wyprowadzających (w wyniku np. kamicy) oraz jest najczęściej obustronne.

badanie laryngologiczne dziecka
Badanie laryngologiczne dziecka

Zapalenie ślinianek u dzieci – objawy

Stan zapalny gruczołów ślinowych objawia się zwykle w następujący sposób:

 • bólem – ostrym na początku a potem znikającym (przy ostrym zapaleniu ślinianek) lub długim i jednostajnym (przy przewlekłym stanie zalanym ślinianek);
 • trudnościami w połykaniu;
 • obrzękiem policzka, okolic ucha i łuku skroniowego oraz rozgrzaną, napiętą i czerwoną skórą w miejscu obrzęku;
 • wysoką gorączką (do 39 °C);
 • dreszczami;
 • suchością w jamie ustnej;
 • nieprzyjemnym posmakiem w ustach;
 • sennością i apatią;
 • bólami mięśni;
 • czasem nudnościami i wymiotami.

Zapalenie ślinianek u dzieci – leczenie

Leczenie stanów zapalnych gruczołów ślinowych jest determinowane rodzajem infekcji. W przypadku zakażeń bakteryjnych stosuje się antybiotykoterapię, czasem w połączeniu z lekami ślinopędnymi. Niezwykle ważna jest również właściwa higiena jamy istnej i spożywanie dużej ilości płynów. Przy zakażeniach wtórnych leczenie polega na zwalczaniu choroby głównej.

Natomiast w przypadku infekcji wirusowych – np. świnki leczenie jest zachowawcze i polega na podawaniu leków przeciwbólowych oraz przeciwgorączkowych, a także stosowaniu ciepłych, suchych okładów i leków ślinopędnych.

Leave a reply