Wstrząs anafilaktyczny u dziecka

Wiele osób zastanawia się, jak groźny jest wstrząs anafilaktyczny w przypadku dzieci. Okazuje się, że jest to ciężka i szybko rozwijająca się reakcja anafilaktyczna. Występuje w niej obniżenie ciśnienie tętniczego, które zagraża życiu. Warto dowiedzieć się, na czym polega wstrząs anafilaktyczny i czy jest groźny dla dzieci.

Co wywołuje wstrząs anafilaktyczny

Warto zaznaczyć, że podstawowe czynniki, które wywołują anafilaksję u dzieci, to przede wszystkim przyjmowanie leków, pokarmy, a także jady owadów błonkoskrzydłych. Do tego trzeba doliczyć białka podawane pozajelitowo oraz preparaty alergenów stosowane w diagnostyce oraz immunoterapii. Co istotne, objawy anafilaksji pojawiają się przeważnie od paru sekund do kilku minut po narażeniu na czynniki wywołujący. Trzeba jednak wiedzieć o tym, że w niektórych przypadkach może to pojawić się nieco później, nawet do kilku godzin. Objawy takiego stanu dotyczą skóry oraz tkanki podskórnej. Warto do tego doliczyć pokrzywkę, obrzęk naczynioworuchowy oraz rumień. Dodatkowo anafilaksja atakuje układ oddechowy. Objawia się obrzękiem górnych dróg oddechowych, chrypką, kaszlem, stridorem, świstami, dusznościami oraz nieżytem nosa. Ponadto może zaatakować przewód pokarmowy. W takim przypadku pojawią się wymioty, nudność, bóle brzucha, a także biegunka. Warto zaznaczyć, że u niektórych ludzi objawy pojawiają się w formie reakcji ogólnoustrojowej z hipotensją oraz innymi objawami wstrząsu. Co istotne, im szybciej się rozwijają, tym większe jest ryzyko anafilaksji ciężkiej, która zagraża życiu.

Czy anafilaksja u dziecka jest groźna?

Okazuje się, że rozpoznanie anafilaksji stawiane jest głównie na podstawie objawów, a leczenie polega głównie na domięśniowym przyjęciu adrenaliny. Jest to groźny stan, który wymaga nagłej pomocy medycznej. Wstrząs anafilaktyczny u dzieci jest niezwykle groźny. W przypadku pojawienia się go trzeba niezwłocznie zadzwonić po pogotowie. Co istotne, po podaniu adrenaliny wymagana jest szpitalna obserwacja. Jak się okazuje, wstrząs anafilaktyczny jest bardzo ciężkim stanem. Mowa tutaj o szybko rozwijającej się reakcji anafilaktycznej, w której pojawia się znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, które zdecydowanie zagraża życiu. Warto dodać, że anafilaksja nierzadko pojawia się u małych dzieci, a podstawowe czynniki ją wywołujące to przede wszystkim pokarmy, jad owadów błonkoskrzydłych, a dodatkowo przyjmowanie niektórych leków. Warto dodać, że anafilaksja zagraża nawet życiu dziecka. Często alergia na nią wpływa. Co istotne, błony śluzowe oraz skóra są często objęte objawami takiej przypadłości.

Warto trochę powiedzieć o czynnikach, które wywołują anafilaksję u dzieci. Mowa tutaj przede wszystkim o przyjmowaniu pokarmów. Groźne może być spożycie mleka krowiego, jajka kurzego, soi, a także pszenicy. Do tego trzeba doliczyć ryby, owoce morza, orzechy drzewne, a także orzechy ziemne. Również leki mogą wywoływać anafilaksję u dzieci, a zwłaszcza antybiotyki β-laktamowe, NLPZ, środki cieniujące stosowane w radiologii. Do tego groźny jest jad owadów błonkoskrzydłych oraz białka podawane pozajelitowo. W tym przypadku mowa tutaj o składnikach krwi oraz produktach krwiopochodnych. Nie wolno również zapomnieć o alergenach wziewnych jak na przykład sierść konia oraz lateks. Istnieją również czynniki zewnętrzne, które wpływają na ciężkość reakcji anafilaktycznej.Objawy wstrząsu anafilaktycznego u dziecka

Objawy wstrząsu anafilaktycznego u dziecka

Wiele osób zastanawia się, jakie są objawy anafilaksji. Trzeba najpierw powiedzieć, że pojawiają się w ciągu paru sekund do nawet kilku minut. Niekiedy mogą objawić się jeszcze później. Co istotne, im szybciej rozwiną się objawy, tym większe istnieje ryzyko anafilaksji ciężkiej, która zagraża życiu. Warto zaznaczyć, że reakcje późne bądź dwufazowe to takie, w których wszelkie objawy rozwijają się po ośmiu, a niekiedy nawet po dwunastu godzinach. Co równie ważne, w niektórych przypadkach przedłużają się do nawet paru dni pomimo odpowiedniego leczenia. Niestety wstrząs anafilaktyczny u dzieci jest bardzo niebezpieczny dla ich zdrowia i życia. W każdym przypadku wymaga obserwacji medycznej.

Rozpoznanie anafilakcji i co dalej?

Trzeba trochę powiedzieć o czynnikach, które sugerują pojawienie się ciężkich objawów. Mowa tutaj na przykład o nagłym spadku aktywności dziecka oraz nagłym uspokojeniu się. Często objawem jest też nagle przytulenie się do opiekuna. Do tego trzeba doliczyć cichą perystaltykę oraz uporczywy suchy kaszel. Oprócz tego należy wymienić nieustępujący po pojeniu łagodny obustronny świszczący oddech. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że rozpoznanie anafilaksji stawiane jest przede wszystkim na podstawie objawów u dziecka. Okazuje się, że badania przeważnie są niedostępne na ostro, a na wyniki medyczne trzeba sporo czekać. W przypadku pojawienia się takiego wstrząsu należy przerwać narażenie na substancję podejrzaną o wywołanie reakcji alergicznej. Mowa tutaj na przykład o zatrzymaniu spożywania posiłku bądź podawania leku. Konieczne jest także wezwanie pomocy medycznej. Należy również ocenić drożność dróg oddechowych, oddychanie, a także krążenie oraz przytomność. Najważniejsze jest jednak wezwanie karetki.

Leave a reply