Wymaz z nosa u dziecka – co warto wiedzieć?

W przypadku wystąpienia u pacjenta infekcji górnych dróg oddechowych może zostać zlecone wykonanie wymazu z nosa. Ma to na celu znalezienie pierwotnej przyczyny zakażenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku pacjentów, u których stosowane leczenie nie przynosi żadnych efektów. Najczęściej przepisuje się jakieś uniwersalne środki, które zwykle wystarczą do złagodzenia objawów i zabicia drobnoustrojów. Niestety niektóre patogeny mogą być niewrażliwe na działanie konkretnych substancji znajdujących się w podanym medykamencie. Pozostaje pogłębienie diagnostyki, do czego służy między innymi szybki wymaz z nosa.

W jakim celu wykonuje się wymaz z nosa u dziecka?

Dzieci bardzo często łapią rozmaite infekcje górnych dróg oddechowych, mogą mieć one podłoże bakteryjne lub wirusowe niekiedy także grzybicze. Istotne jest określenie tego, co konkretnie odpowiada za wystąpienie objawów chorobowych, aby można było postawić trafną diagnozę i wdrożyć skuteczne leczenie. U dzieci zwykle wykonuje się badanie w postaci wymazu z nosa lub nosogardzieli. Oczywiście nie jest to standardowe badanie przeprowadzane rutynowo. Lekarz zaleca jego wykonanie dopiero w sytuacji, gdy przepisane leki nie przynoszą oczekiwanych efektów. Jeżeli przewlekły stan zapalny dróg oddechowych nadal się utrzymuje, nie ma żadnej poprawy u pacjenta, to w celu ustalenia konkretnej przyczyny przeprowadza się wymaz nosa. Można w ten sposób ustalić, jakie bakterie odpowiadają za czynną infekcję. Pozwala to wobec tego na zastosowanie antybiotykoterapii celowanej.

Niestety nie zawsze wystarczające staje się podanie uniwersalnego środka antybakteryjnego. Bardzo niebezpieczny jest dla dziecka zakażenie gronkowcem. Wiąże się ono z ryzykiem wystąpienia groźnych powikłań. Wymaz z nosa zaleca się również wykonać przy podejrzeniu obecności paciorkowców i dwoinki zapalenia płuc. Wskazaniem do wymazu z nosa jest również ostra infekcja. Brak skuteczności antybiotyku pierwszego rzutu wymaga pogłębionej diagnostyki, dzięki czemu możliwe staje się ustalenie leczenia niestandardowego. W przypadku długotrwałej gorączki lub nawet stanu podgorączkowego bez przyczyny również lekarz bardzo często decyduje się na zlecenie wykonania wymazu z nosa. U niektórych dzieci problemem są często powracające infekcje górnych dróg oddechowych. Pomocne staje się zrobienie wymazu, szczególnie przy notorycznie występującym zapaleniu ucha.

Na czym polega wymaz z nosa? Czy wymaga odpowiedniego przygotowania?

Do wymazu z nosa nie trzeba się odpowiednio przygotować. Istotne jest jednak to, aby zrobić go nie wcześniej niż po trzech dniach po zakończenie antybiotykoterapii. Oczywiście jeśli ktoś nie stosował leku, to go to nie dotyczy. Na co najmniej dwie godziny przed badaniem nie powinno się również stosować żadnych środków donosowych o działaniu przeciwbakteryjnym. Zaleca się także nie wydmuchiwać nosa tuż przed przeprowadzeniem wymazu z niego. Jest to badanie szybkie do wykonania, bezbolesne, nie ma żadnych powodów do stresowania się. Oczywiście wystąpienie dyskomfortu przy pobieraniu materiału do badania jest czymś normalnym. Na szczęście trwa do zaledwie kilka sekund.

Konieczne jest prowadzenie specjalnego patyczka z wacikiem do nozdrzy. Nie można jednak zrobić tego zbyt powierzchownie. Wymazówka musi znaleźć się głęboko w przewodzie nosowym. Po wyciągnięciu patyczka zostaje on umieszczony w sterylnym pojemniku, po czym trafia do laboratorium, w którym jest poddawany ocenie pod mikroskopem. Warto od razu zaznaczyć, że wymaz dotyczy obu nozdrzy. Materiał przeznaczony do badania jest umieszczony na różnego typu podłożach. Znajdujące się w nim chorobotwórcze drobnoustroje są pobudzone do wzrostu, aby ustalić jednoznacznie, co dokładnie przyczyniło się do wystąpienia danej jednostki chorobowej.

Jakie mogą być wyniki wymazu z nosa?

W przypadku wymazu z nosa można liczyć na uzyskanie wyniku ujemnego lub dodatniego. Oczywiście zawsze istnieje mniejsze lub zwiększa ryzyko, że będzie on nieprawidłowy. Obecnie dostępny atesty odznaczają się wysoką wiarygodnością. Jeśli wynik będzie ujemny, to świadczy to o brakujące infekcji o podłożu bakteryjnym. Do wystąpienia zakażenia doszło na skutek wniknięcia do ustroju wirusów. W przypadku dodatniego wyniku lekarz bardzo często zaleca podanie antybiotyku. Najlepszym rozwiązaniem staje się wykonanie wymazu z nosa z antybiogramem, aby od razu wiedzieć, co dokładnie przyczyniło się do infekcję. Jest to sposób na określenie konkretnej przyczyny, czyli chorobotwórczych patogenów odpowiedzialnych za wywołanie objawów.

Zdarza się także, że pomimo dodatniego wyniku u pacjenta nie obserwuje się żadnych symptomów chorobotwórczych. Można mówić o przypadku bezobjawowym. Oczywiście na wyniki trzeba poczekać, nie otrzymuje się ich od razu ani nawet w ciągu doby. Zwykle trzeba poczekać kilka lub nawet kilkanaście dni. Warto też mieć na uwadze to, że obecność rozmaitych drobnoustroje w nosie jest czymś normalnym u każdego człowieka. Oczywiście niektórych z nich nie powinno jednak nim być, bo odpowiadają za powstawanie różnych jednostek chorobowych. Wymaz z nosa ma na celu ich wykrycie.

Leave a reply