Wycięcie migdałków podniebiennych i gardłowych – rodzaje zabiegów, wskazania, powikłania

Operacje migdałków podniebiennych i gardłowych są przeprowadzane u pacjentów w różnym wieku. Należą one do najpowszechniejszych zabiegów w laryngologii. Częściowe lub całkowite wycięcie migdałków zależne jest od decyzji specjalisty. Jest to niezbędny krok, jeśli przyczyniają się one do osłabienia układu immunologicznego oraz licznych infekcji dróg oddechowych. Takie zjawisko często odnotowywane jest u dzieci, ale nie tylko.

Tonsillektomia – czym jest?

Tonsillektomia jest zabiegiem chirurgicznym, który polega na całkowitym usunięciu migdałka podniebiennego. Podczas zabiegu wycinana jest również okalająca go torebka. Podczas operacji chirurg chwyta migdałek kleszczykami, a następnie nacina skalpelem przedni łuk podniebiennych (łuk podniebienno-językowy). Przy użyciu specjalistycznych narzędzi oddziela migdał oraz przylegającą do niego torebkę od pobliskich tkanek. Odcinana jest szypuła znajdująca się w dolnym biegunie migdałka. Naczynia krwionośne są podwiązywane, tak aby ograniczyć krwawienie rany. W trakcie Tonsillektomii wymagane jest znieczulenie ogólne lub miejscowe (tylko w przypadku dorosłych pacjentów).

Tonsillektomia – wskazania do zabiegu

Wycięcie migdałków podniebiennych jest konieczne w przypadku m.in.:

 • nawracających ropni okołomigdałowych,
 • brak dostępu do przestrzeni przygardłowej, 
 • podejrzenie zmian nowotworowych.

Nie zawsze nawracające stany zapalne migdałków podniebiennych wymagają przeprowadzenia opisywanego zabiegu – zwykle jest to kwestia indywidualna, więc warto stosować się do zaleceń specjalisty. 

Tonsylotomia – czym jest?

Tonsylotomia to zabieg polegający na częściowym usunięciu migdałków podniebiennych. Wycinana jest wyłącznie ich część, która wystaje spoza łuków podniebiennych. Bardzo ważną rolę odgrywa trafna diagnoza. Niekiedy zdarza się tak, że migdałek powiększony jest wyłącznie po jednej stronie. Lekarz może podjąć decyzję o przeprowadzaniu badań wykluczających nowotwór. U dzieci najczęściej występuje chłoniak, natomiast dojrzałych pacjentów zwykle dotyka rak płaskonabłonkowy. Oczywiście asymetria w rozmiarze migdałów może być następstwem wielu innych czynników, na przykład: ciała obcego zalegającego w migdałku, kamieni migdałka, guza przestrzeni przygardłowej lub tętniaka erozyjnego. 

Tonsylotomia – wskazania do zabiegu

Tonsylotomia jest zalecana w przypadku utrudnionego połykania pokarmów i płynów na skutek przerostu migdałków podniebiennych. Poza tym, zabieg jest rekomendowany również w przypadku zaburzeń mowy. Co więcej, należy go przeprowadzić, jeśli u pacjenta występują objawy zespołu obturacyjnego bezdechu sennego.

Adenotomia – czym jest?

Adenotomia to zabieg chirurgiczny, podczas którego wycinana jest przerośnięta tkanka migdałka gardłowego (tzw. trzeciego migdałka). W tym celu stosowane jest narzędzie o nazwie adenotomem. Podczas zabiegu niezbędne jest znieczulenie ogólne. W zdecydowanej większości przypadków krwawienie ustaje samoistnie. Rana będąca następstwem przeprowadzonego zabiegu zwykle nie wymaga szczególnego zabezpieczenia, dlatego że zabieg nie jest skomplikowany, a okres rekonwalescencji nie trwa zbyt długo. To lekarz podejmuje decyzję o tym, kiedy przeprowadzić adenotomię. Zabieg wykonywany jest u dorosłych i dzieci powyżej trzeciego roku życia. Ponadto, w szczególnych przypadkach można go przeprowadzić nawet u młodszych pacjentów.

Adenotomia – wskazania do zabiegu

Zabieg usunięcia trzeciego migdałka powinien zostać przeprowadzony u pacjentów borykających się z:

 • zespołem obturacyjnego bezdechu sennego,
 • niedrożnością nosa podczas snu,
 • oddychaniem przez usta w czasie snu lub czuwania.

Do wskazań względnych można zaliczyć m.in. przerost migdałka gardłowego z wysiękowym zapaleniem ucha środkowego, nawracające ostre zapalenie ucha środkowego, nawracające zapalenie gardła i dróg oddechowych, przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego, nawracające zapalenie zatok, jak również nieprawidłowe ukształtowanie twarzoczaszki, wady zgryzu.

Operacje migdałków podniebiennych/gardłowych – przeciwwskazania

Zabieg tonsillektomii, tonsylotomii czy adenotomii nie może zostać przeprowadzony w absolutnie każdym przypadku. Oczywiście wszystko zależy od decyzji podjętej przez specjalistę. Bywa tak, że konieczne jest wykonanie dodatkowych badań. Do przeciwwskazań można zaliczyć m.in.:

 • zaburzenia krzepnięcia krwi,
 • wady anatomiczne (rozdwojenie języczka, krótkie podniebienie, rozszczep podniebienia),
 • zaburzenia nerwowo-mięśniowo,
 • ostra faza zakażenia tkanki limfoidalnej,
 • ciężkie choroby ogólnoustrojowe,
 • zły stan zdrowia chorego.

Operacja nie może być przeprowadzona u pacjentów, których stan ogólny jest zły, ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia poważnych powikłań.

Operacje wycięcia migdałków – powikłania

Wycięcie migdałków podniebnych/gardłowych może spowodować pojawienie się powikłań. Niewątpliwie każdy zabieg operacyjny wiąże się z pewnym ryzykiem. Do najczęściej występujących powikłań zalicza się:

 • silne krwawienie,
 • ból gardła,
 • obrzęk języczka i podniebienia miękkiego (duszności),
 • ból podczas przełykania,
 • utrudniona mowa.

Pacjent jest hospitalizowany minimum 24 godziny po zabiegu. Dopiero po upływie 8 godzin od operacji dopuszczalne jest podanie płynów. Lekkostrawne posiłki wprowadzane są kolejnego dnia. Przez około 7 dni należy stanowczo unikać nawet lekkiego wysiłku fizycznego.

Leave a reply